We're all about growth.

Groeistrategie- ontwikkeling

Zet uw onderneming op weg naar expansie
Succesvolle groeistrategieën mikken niet louter op uitbreiding, maar op tastbare toegevoegde waarde. Dit is een proces dat om een gedegen planning en voorbereiding vraagt.

Meer over hoe we dit aanpakken

Fusie- en integratietrajecten

Verzekerde continuïteit en bestendige groei
Groei leidt pas tot een blijvende toegevoegde waarde wanneer uw bijkomende activiteiten met succes in uw bestaande organisatie geïntegreerd kunnen worden.

Meer over hoe we dit aanpakken

Wij zijn Tacchyonn

Tacchyonn helpt u uw groeiambities waar te maken

Tacchyonn biedt structurele ondersteuning op maat voor bedrijven die hun groeiambities op lange termijn willen waarmaken. Of u nu het groeipotentieel van uw onderneming wilt analyseren of u een beroep wilt doen op een externe partner, zodat u zich zelf kunt blijven concentreren op het dagelijkse beleid, we kunnen u hierbij helpen.

We gebruiken een unieke methode om uw groeipotentieel te analyseren. We identificeren opportuniteiten om te diversifiëren. We schatten uw kansen in om nieuwe markten aan te boren – mogelijk door investeringen in greenfieldprojecten of in strategische fusies en overnames.

Op basis van criteria zoals uw huidige marktpositie, uw managementstructuur en uw infrastructurele en menselijke kapitaal ontwikkelen we een op maat gemaakt groeiplan. Dat doen we in nauw en voortdurend overleg met het executive management van uw bedrijf.

We zijn ervan overtuigd dat groei niet louter in vergaderzalen wordt gerealiseerd

We hanteren een heel praktijkgerichte aanpak, waarbij we dicht bij het hart van uw onderneming werken. We streven naar langetermijnrelaties, waarbij we groeiprojecten mogelijk maken die een draagvlak vinden bij alle belanghebbenden in en rondom uw bedrijf (bestuursleden, management, personeel, klanten en leveranciers).

Tacchyonn
Oudestraat 100b
B-2610 Antwerpen
+32 (0)497.499.454

Dirk Thijs